Alumni

Aalap Dalal

Adam Hussain

Ankur Thakkar

Archana Raman

Ashini Shah

Dhvani Doshi

Dipen Nayak

Jeby Mathew

Karan Chopra

Karishma Vohra

Khushboo Patel

Milap Jayesh Dalal

Netra Prasad

Nikki Vaswani

Parag Oberoi

Preeti Shah

Reya Sinha

Roshan Desai

Sagar Parikh

Shanta (Nishi) Kanukollu

Sheryl Ann George

Shweta Dixit

Sunaina Sakhuja

Uday Kiran Bolusani

Vic Arjun Punjabi

Amar Khunti

George Matthew

Anjli Sabharwal

Emil Parikh

Aakhruti Bhalja

Gurpreet (Nikki) Manko

Pratish Mathew

Riddhi Desai

Sadaf Qazi

Anjali Arjungi

Amala Narayan

Apurva Limaye

Ramya Suresh

Gina Chinchankar

Priya Parikh

Ashwini Dhokte

Bufang Liang

Aneesha Krishnakumar

Sai Kota

Hirsha Venkataraman

Chetana Sreeramagiri

Dongseob Roy Kim

Neil Patel

Jack Lee

Bindi Parikh

Himadri Bahuguna

Rahul Raghuraman

Puja Shah

Ruchika Devalapalli

Neha Gandhi

Yalicen Torres

Zaid Gallo

Rishi Narayan

Kayti Fitzpatrick

Anita Thomas

Eric Farber

Bhavin Shah

Dongseob (Roy) Kim

Harshat Kumar

Vivek Mallampalli

Avin Gupta

Prahar Shah

Helen Wang

Shruthi Thyagarajan

Yash Gandhi

Shreyas Bhandare

Rushil Goyal

Aarti Mehta

Dev Sabharwal

Samanvita Ivaturi

Snigdaa Sethuram

Selima Ahmed

Varun Bindiganavile

Juee Desai

Brenna Kugan

Fayaz Vizam

Kavya Raghunath

Parth Shintre

Pooja Rajan

Pratik Shah

Sanjana Mehta

Sanjita Ekhelikar

Pranav Bhojraj

Milan Thacker

Jay Amin

Srikar Gudipati